Porady

Rozwód i podział majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa

Zawarcie związku małżeńskiego to wejście w specyficzny stan, w czasie trwania którego słowo ‘’wspólne’’ zaczyna nabierać zupełnie nowego znaczenia. Dosyć powszechnie spotykana sytuacją jest więc tzw. wspólność majątkowa. Niestety małżeństwo nie zawsze ustaje wraz ze śmiercią jednego z małżonków i wówczas w czasie trwania procesu rozwodowego możliwy jest podział majątku, choć jest to sprawa sama w sobie — długa i skomplikowana.

Czym jest ustawowa wspólność majątkowa?

Ze stanem tym mamy do czynienia już w momencie zawarcia związku małżeńskiego. O ile więc małżonkowie nie zdecydowali się na podpisanie intercyzy, powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Odnosi się ona natomiast do wszelkich dóbr materialnych takich jak np. majątków, oszczędności i wartościowych rzeczy, które zostały nabyte zarówno wspólnie, jak i wyłącznie przez jednego małżonka. Warunek jest jeden: wszystko to musi dokonać się w trakcie trwania małżeństwa.

Majątek wspólny a majątek osobisty

Ustawowa wspólność majątkowa, czyli po prostu majątek wspólny nie przekreśla możliwości istnienia majątku osobistego. O ile więc to, czego ‘’dorobiliśmy się’’ będąc małżonkami, staje się automatycznie nasza wspólną własnością, o tyle wszystko, co zgromadziliśmy przed zawarciem małżeństwa, należy wyłącznie do nas. Ponadto do majątku osobistego wliczają się także:

  • darowizny,
  • środki uzyskane w wyniku dziedziczenia,
  • odszkodowania,
  • prawa autorskie.

Adwokat Warszawa — rozwód i rozdzielność majątkowa

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby polubowne załatwienie sprawy. Niewielu osobom udaje się jednak porozumieć i ustanowić rozdzielność oraz podział majątku bez wyczerpujących rozpraw w sądzie. W każdym wypadku jednak warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *